#iLoveMe by icoone - icoone

Hymn o miłości do siebie

Miłość do siebie, do czucia się dobrze we własnym ciele to koncepcja, która inspiruje badania prowadzone przez icoone każdego dnia i która znajduje odzwierciedlenie w pracy centrów icoone na całym świecie.
#iLoveMe to zaproszenie do spojrzenia na siebie i wypowiedzenia całej miłości, jaką mamy dla siebie oraz do wyrażenia wolności, by naprawdę zobaczyć siebie takimi, jakimi chcemy być.
 
W istocie miłość do siebie oznacza również wybór zabiegów i technologii, które skutecznie odpowiadają na potrzeby funkcjonalne i estetyczne, poszukiwanie naturalnej esencji piękna oraz prowadzenie stylu życia odpowiedniego dla własnego ciała.
 
Dlatego #iLoveMe stało się również koncepcją komunikacyjną, rozpowszechnioną już na stronach icoone na Facebooku i Instagramie, poprzez którą chcielibyśmy wzmocnić relację i dialog z naszymi klientami, towarzysząc im w ich codziennym życiu.
 
A ponieważ piękno pochodzi z wewnątrz, pamiętaj, aby zawsze kochać siebie i swoje ciało, nawet z jego „niedoskonałościami”. Bo „Nic nie czyni kobiety piękniejszą niż przekonanie, że jest piękna” (Sophia Loren).