i-Tech Industries uczestniczy w WeCosmoprof od 5 do 18 października - icoone

i-Tech znajdzie się w gronie firm wystawiających się na WeCosmoprof, cyfrowej imprezie zorganizowanej przez Cosmoprof, która dzięki najnowszym technologiom cyfrowym pozwoli na pionierskie spotkanie podaży i popytu w branży kosmetycznej.

Dzięki WeCosmoprof firmy, marki i nabywcy z całego świata będą mogli połączyć się w celu zwielokrotnienia możliwości biznesowych i sieciowych, spotykając się z najbardziej odpowiednimi dla swoich potrzeb partnerami.

Wecosmoprof będzie okazją do dalszego upowszechniania nowej gamy icoone, wprowadzonej przez i-Tech Industries na początku 2020 roku, oraz do spotkania się z potencjalnymi dystrybutorami na nowych rynkach, które będą rozwijane w najbliższych miesiącach.