i-Tech® Industries

Експерти по Кожата

Изследвания върху структурата на кожата и съединителната тъкан

Кожата е най –големия орган в човешкия организъм. Макар че, това е органът, за който най-малко се грижим, тя е жизнено важна, заради нейната чувствителност и предпазната ѝ роля срещу всички външни фактори. Поради тази причина, i-Tech Industries® винаги се съсредоточава върху изучаването на структурата на кожата и с течение на времето все повече разширява своя опит в тази област. Разтърстващият поглед върху структурата на съединителната тъкан от проф. Жан-Клод Гимберто – специалист по реконструктивна хирургия, доведе до заключението, че кожата действително се състои от мрежа от безброй хаотично подредени микро вакуоли, които представляват функционалното единство на тъканта. Този нов подход, категорично надделява над традиционната концепция за стратифицираната тъкан, което води до необходимостта от нов начин за лечение и третиране на кожата.

В сърцето на i-Tech® 

Култура за грижата на кожата за подобряване на качеството на живот

Днес i-Tech industries® се отличава с това, че е създала „култура на грижа за кожата„, чрез която е разработила най-съвременни технологии, които предлагат ефективни решения за подобряване на качеството на живот. От създаването си, компанията изследва, разкрива и публикува важни научни открития за кожата и нейното лечение, с цел, и от друга страна, да проектира технологии и услуги с висока научна и технологична стойност, чиято основна цел е да посрещнат индивидуалните нужди по отношение на красотата, благосъстоянието и здравето.

Превъзходство в научни изследвания

Екип посветен на иновациите за лечение на кожата

Натрупаният опит чрез научен подход и задълбочен текущ анализ на различните случаи, лекувани както с естетични, така и с медицински цели, позволи на i-Tech Industries® да се превърне с времето в лидер в развитието на технологии за лечение на кожата и оформяне на тялото. За постигането на тези резултати, компанията има назначен екип от специалисти в областта на научните изследвания и иновациите и поддържа постоянен обмен на информация със своите клиенти. i-Tech Industries® предоставя на своите дистрибутори редовно обучение по маркетинг и продажби, насочено към оптимизиране на терапиите, които технологията предлага, предоставя постоянна подкрепа в ежедневната им дейност и дава своя десетилетен опит на разположение на всички свои партньори.